Email:sale@allprinterneed.com087 789 1049, 091 006 7131, 087 659 0088

 
หมึกปริ้นเตอร์

เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน ?


หมึกปริ้นเตอร์

สินค้าขายดีประจำร้าน

 • หมึกปริ้นเตอร์

  CB435A

  600.00 บาท

  ขายแล้ว 1059 ตัว

 • หมึกปริ้นเตอร์

  Q2612A

  550.00 บาท

  ขายแล้ว 789 ตัว

 • หมึกปริ้นเตอร์

  CRT-315 (53A)

  650.00 บาท

  ขายแล้ว 567 ตัว

 • หมึกปริ้นเตอร์

  CE285A

  600.00 บาท

  ขายแล้ว 427 ตัว

เกร็ดความรู้

 

เกร็ดความรู้ ของ ตลับหมึกเทียบเท่า กับ ตลับหมึกรีมานู ( Meaning of Compatible Toner and Remanufactured Toner )

ตลับหมึกเทียบเท่า Compatible Toner ตลับหมึกเทียบเท่า (Compatible Toner) คือ ตลับหมึกที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อทดแทน หรือเทียบเท่าตลับหมึกแท้ (Original Toner) โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับตลับหมึกแท้ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ตลับหมึกเทียบแท้ (OEM Toner) ส่วนประกอบทั้งหมด 10 ส่วนจะเป็นของที่ทําขึ้นใหม่ทั้งหมด 100 % คือ
1. OPC Drum (Organic Photoconductive Drum) ทําหน้าที่รับประจุมาเคลือบที่ผิวแล้วถูกสร้างภาพ หรืออักษรโดยลําแสงเลเซอร์ และทําการสลายประจุบริเวณที่ถูกแสง จากนั้นบริเวณที่ถูกแสงจะผ่านไปรับหมึกที่ แท่งแม่เหล็กที่มีผงหมึกติดอยู่ และผ่านไปที่กระดาษเพื่อถ่ายผงหมึกกระดาษ
2. PCR (Primary Charge Roller) ทําหน้าที่รับกระแสไฟฟ้า และถ่ายทอดประจุลงบนผิวของ OPC Drum
3. Magnetic Roller (Developing Roller) ทําหน้าที่ควบคุมและป้อนผงหมึกลงสู่ผิว OPC Drum คือดึงผงหมึก จาก ฮอปเปอร์
และถ่ายทอดประจุให้ผงหมึกแต่ละเม็ด
4. Wiper Blade (Clean Blade) ทําหน้าที่ทําความสะอาดผิว OPC Drum ก่อนสู่ กระบวนการสร้างภาพพิมพ์
5. Doctor Blade ทําหน้าที่ควบคุมปริมาณความหนาของผงหมึกที่จะเกาะติดอยู่บนแท่งแม่เหล็ก (Magnetic Roller)
6. Recovery Blade ทําหน้าที่ป้องกันหมึกรั่วของลูกกลิ้งต่างๆ
7. Foam, Felt ทําหน้าที่ป้องกันหมึกรั่วของส่วนที่ ไม่เคลื่อนไหว
8. Hopper Moulding ทําหน้าที่บรรจุหมึกดีที่จะนําไปพิมพ์ ซึ่งชิ้นส่วนนี้จะไม่ถูกเปลี่ยนในกระบวนการผลิต
9. Waste Bin Moulding ทําหน้าที่บรรจุผงหมึกที่ไม่ถูกถ่ายลงกระดาษ ซึ่งชิ้นส่วนนี้จะไม่ถูกเปลี่ยนในกระบวนการผลิต
10. Toner (ผงหมึก) ทําหน้าที่เป็นสารพิมพ์ภาพหรืออักษรที่ต้องการลงบนกระดาษ ผงหมึกถือว่าเป็นส่วนประกอบสําคัญ

ตลับหมึกรีมานูโทนเนอร์ (Remanufactured Toner) คือ การนําตลับหมึกของแท้ที่ใช้แล้ว นํามาทําความสะอาด และตรวจสอบ จากนั้นจึงเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสื่อมสภาพออก และแทนด้วยชิ้นส่วนที่สําคัญของตลับ
1. ดรัม (OPC Drum) คือตัวสร้างภาพ มีหน้าที่สําคัญในสร้างลายเส้นหรือภาพจากเลเซอร์ ออกมาเป็นประจุไฟฟ้า จากการประมวลผลจากคอมพิวเตอร์
2. แผ่นปาดผงหมึก (Blade) ซึ่งจะมีหลายจุดที่ แตกต่างกันออกไป วัสดุทํามาจากแผ่นยาง
เป็นตัวช่วยให้งานพิมพ์คมชัด
3. แม็กเนติก โลเลอร์ (Magnetic Roller) มีหน้าที่ดูดผงหมึกจากที่เก็บผงหมึก และส่งต่อให้ดรัม ซึ่งจะส่งผลให้งานพิมพ์สมบูรณ์ขึ้น
4. ชิป (Chip) คือตัวระบบ ขับเคลื่อนระหว่างหมึกกับเครื่องปริ้นเตอร์ ซึ่งหากไม่มีก็จะไม่สามารถพิมพ์งานได้

Compatible cartridges

Compatible cartridges are like the name suggests, “compatible” with your printer but produced by another manufacturer – not your original printer manufacturer. Compatible cartridges are sometimes referred to as “generic” ink and toner cartridges and are produced under such a high standard and strict quality control environment that they often meet and even exceed the print quality and page yield of even the original OEM ink and toner cartridges. Therefore, they give you a lot more value for your hard-earned dollar and are a sensible alternative.

Remanufactured Toner Cartridges

Remanufactured toner cartridges are basically empty cartridges that have been recycled and “remanufactured” by certified technicians and industry professionals. The process involves collecting cartridges, cleaning and inspecting, replacing worn out parts and refilling with industry standard toner. They are then tested, repackaged and resold. Why are they the preferred choice for many businesses and individuals? Landfills are filled with empty ink cartridges; by reusing ink and toner cartridges you support the environment. Another reason is that most reputable vendors will fill empties with ink to the fullest capacity (you don’t always get this with OEM) and therefore in most cases you’ll get a much higher page yield. If you’re looking to cut your budget and save the planet at the same time remanufactured toner cartridges are a great solution.